Yurtdışında yaşayan ve binlerce Türkü ilgilendiren konuda hükümet önemli bir kolaylık sağlayarak, yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınmasına ilişkin yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de dava açmaya (tenfiz davası) gerek kalmaksızın yapılabilmesi için Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda gerekli yasal değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; taraflarca bizzat, kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla yapılacak.
İKİ TARAF DA BAŞVURMALI
Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olması zorunlu olmayıp, başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilecek. Ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki süre 90 günü geçmeyecek.Yabancı bir ülkenin adli veya idari makamlarınca alınan boşanma kararları yurt dışında başkonsolosluklara yurt içinde de İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvurular ile doğrudan tescil edilecektir